GWRRA Oklahoma District                                                         Call Us At 405-747-4618       

 
 

OKLAHOMA CHAPTER G TEAM

BARTLESVILLE OKLA

Chapter Director

Jim & Binnie Gullane
>> 918 331.5859 <<
s52jim@aol.com

Assistant Chapter Director
Ken
918 752.4000
k@beggstelco.net

Chapter Newsletter Editor
Mattie Jones

405.397-xxx

t@gmail.com

Chapter Treasurer

r

918.338-5393

k@gmail.com

Chapter Motorist Awareness
Program Coordinator
K
918.201-xxxx
L@yahoo.com

Chapter Rider Educator
Smith
918.357.2930918.357.2930
js2930@cox.net

Chapter Webmaster
R
918.550-xxxx
b@sbcglobal.net
Chapter Photographer
S
918 201.xxxx
b@yahoo.com

Chapter Couple of The Year Coordinator
Jrn
918.262.0876
Sc@yahoo.com

Chapter MEC

C

918 761.xxxx

C@kixr.com

?


 
 
 
 
 
 
 

Ride Safe